PsiTestuitgevers

PsiTestuitgevers ontwikkelt psychologische tests en vragenlijsten en publiceert deze via het internet, vooral bestemd voor het basis- en voortgezet onderwijs. Alle tests en vragenlijsten zijn jarenlang beproefd, geanalyseerd en genormeerd op zeer veel personen.

PsiTestuitgevers richt zich op de behoeften die er op scholen en beroepsopleidingen bestaan. Wij bestuderen maatschappelijke kwesties en actuele veranderingen in het onderwijs en verwerken deze in onze producten.

Dyslexie Dyslexie
Studie/beroep Studie/beroep
Veiligheid Veiligheid